Informacja o zmianie w opłacie za pobyt w oddziałach przedszkolnych

Zgodnie z Uchwałą nr LV/403/2023 Rady Gminy Elbląg z dnia 25.05.2023 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Elbląg opłata za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 6 godzin w oddziale będzie wynosiła 1,14 zł, a nie jak dotychczas 1 zł. Uchwała wchodzi w życie od dnia 01 września 2023 r.